Светещите реклами могат да бъдат изработени от различни материали, в зависимост от бюджета на заданието.